Update Coronavirus

Op 17 maart besliste de overheid maximaal bij te dragen tot de beperking van het verdere verspreiden van het coronavirus en er zo mee voor te zorgen dat het gezondheidssysteem niet in het gedrang komt. De maatregelen helpen de optimale medische zorgverlening te waarborgen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

Dit houdt in dat de volgende aanvullende maatregelen minstens tot en met 4 april 2020 genomen worden:

  • De verblijfsrecreatie wordt gesloten (safaritenten, verhuurcaravans en toeristische plaatsen)
  • Wij verzoeken jaarkampeerders niet naar Camping Siësta te komen. Echter worden de jaarkampeerders die aanwezig zijn op ons park niet gedwongen Camping Siësta te verlaten. Wel informeren wij u over uw verantwoordelijkheid en de verplicht te volgen hygiënemaatregelen.
  • Alle samenscholing op het park is verboden. Wie een frisse neus wil halen, kan dat doen met respect voor een gepaste sociale afstand
  • Er worden geen bezoekers of logés meer toegelaten op ons park
  • Kampeerders dienen bij ziekte verplicht ons park te verlaten en naar huis te gaan, dit is uw verantwoordelijkheid

Camping Siësta dankt u voor uw inspanningen en vraagt om verantwoord en met de nodige kalmte de maatregelen op te volgen. Samen dienen we deze crisis te overwinnen en ieder dient hiervoor zijn verantwoordelijkheid te nemen.